Безопасност

РАЗУМНО, ПЕСТЕЛИВО И ПРИ НУЖДА 

е най-бързия съвет, който мога да ви дам за безопасно и ефективно изполване на етеричните масла.