Отказ от отговорност

Този сайт има информативен характер и не е предназначен да бъде заместител на професионални медицински съвети, лечение или препоръки. Сайтът няма за цел да поставя медицински диагнози, да дава съвети за лечение и материалите в него не бива да се тълкуват като такива. Моля, консултирайте се със специалист преди да предприемете каквото и да е лечение.

Собственикът на сайта не носи отговорност за каквито и да е преки, косвени или последващи физически или психически вреди, произтичащи от прилагането на информацията на този сайт.